Тест-смужки для аналізу показників в сечі САМОТЕСТ

 • Бренд
  САМОТЕСТ

Тест-смужки для аналізу показників в сечі САМОТЕСТ
Тест-смужки для аналізу показників в сечі САМОТЕСТ Ця інструкція може використовуватись для всіх видів тест-смужок „САМОТЕСТ”, які застосовуються для напівкількісного та якісного виявлення в сечі глюкози, білірубіну, кетонів, питомої ваги, крові, показника рН, протеїну, уробіліногену, нітриту, лейкоцитів та аскорбінової кислоти. Тест-смужки для аналізу сечі являють собою тверді пластикові смужки (готовий лабораторний реактив на пластиковій підложці), на які нанесено різноманітні реагенти. В залежності від того, який реагент нанесено на пластикову основу, тест-смужки для аналізу сечі забезпечують проведення випробувань на вміст в сечі глюкози, білірубіну, кетону (ацетооцтової кислоти), питомої ваги, крові, показника рН, уробіліногену, нітриту, лейкоцитів та аскорбінової кислоти. Результати таких випробувань можуть давати інформацію стосовно статусу метаболізму (розпаду) вуглеводів, функції нирок та печінки, кислотно-основного балансу та бактеріурії. 1,2 Тест-смужки упаковуються разом з сорбентом для поглинання вологи у пластикову пляшечку з гвинтовим ковпачком. Cмужки готові до використання і не потребують підготовки для проведення аналізую. Результати одержуються за допомогою безпосереднього порівняння випробувальної індикаторної смужки з кольоровим блоком, нанесеним на етикетці контейнеру. Для отримання результату не потрібно жодних підрахунків або лабораторних інструментів. Увага! Індикаторна смужка використовується тільки один раз! ПРИНЦИП ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ Глюкоза:Аналіз базується на подвійній послідовній реакції ензимів. Один з ензимів, оксидаза глюкози, виступає каталізатором утворення глюконової кислоти та пероксиду водню в процесі окислення глюкози. Другий ензим, пероксидаза, виступає каталізатором в реакції пероксиду водню з хромогеном йодиду калію з окисленням хромогену у спектрі кольорів від блакитно-зеленого до зеленувато-коричневого через коричневий та темно-коричневий. Білірубін: Аналіз базується на зв’язуванні білірубіну диазотованим дихлораніліном у сильно кислому середовищі. Кетони: Аналіз базується на реакції ацетооцтової кислоти з нітропрусидом натрію у сильно основному середовищі. Діапазон кольорів змінюється від бежевого або світло-рожевого кольору для „негативного” показника до рожевого та рожево-пурпурного для „позитивного” показника.

Тест-смужки для аналізу показників в сечі САМОТЕСТ


Ця інструкція може використовуватись  для всіх видів тест-смужок „САМОТЕСТ”, які застосовуються для напівкількісного та якісного виявлення в сечі глюкози, білірубіну, кетонів, питомої ваги, крові, показника рН, протеїну, уробіліногену, нітриту, лейкоцитів та аскорбінової кислоти.    

Тест-смужки  для аналізу сечі  являють собою тверді пластикові смужки (готовий лабораторний реактив на пластиковій підложці), на які нанесено  різноманітні реагенти. В залежності від того, який реагент нанесено на пластикову основу, тест-смужки для аналізу сечі забезпечують проведення випробувань на вміст в сечі глюкози, білірубіну, кетону (ацетооцтової кислоти), питомої ваги, крові, показника рН, уробіліногену, нітриту, лейкоцитів та аскорбінової кислоти.
Результати таких випробувань можуть давати інформацію стосовно статусу метаболізму (розпаду) вуглеводів, функції нирок та печінки, кислотно-основного балансу та бактеріурії. 1,2  
Тест-смужки упаковуються разом з сорбентом для поглинання вологи у пластикову пляшечку з гвинтовим ковпачком. Cмужки готові до використання і не потребують підготовки для проведення аналізую.  Результати одержуються за допомогою безпосереднього порівняння випробувальної індикаторної смужки з кольоровим блоком, нанесеним на етикетці контейнеру.
Для отримання результату не потрібно жодних підрахунків або лабораторних інструментів.
Увага! Індикаторна смужка використовується тільки один раз!
  
ПРИНЦИП ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

Глюкоза:Аналіз базується на подвійній послідовній реакції ензимів. Один з ензимів, оксидаза глюкози, виступає каталізатором утворення глюконової кислоти та пероксиду водню в процесі окислення глюкози. Другий ензим, пероксидаза, виступає каталізатором в реакції пероксиду водню з хромогеном йодиду калію з окисленням хромогену у спектрі кольорів від блакитно-зеленого до зеленувато-коричневого через коричневий та темно-коричневий.

Білірубін: Аналіз базується на зв’язуванні білірубіну диазотованим дихлораніліном у сильно кислому середовищі.

Кетони: Аналіз базується на реакції ацетооцтової кислоти з нітропрусидом натрію у сильно основному середовищі. Діапазон кольорів змінюється від бежевого або світло-рожевого кольору для „негативного” показника до рожевого та рожево-пурпурного для „позитивного” показника.  

Питома вага: Аналіз базується на видимій зміні показника рК деяких попередньо оброблених поліелектролітів в залежності від концентрації іонів. В присутності певного індикатора спектр кольорів змінюється від темно-синього або синьо-зеленого у сечі з низькою іонною концентрацією до зеленого та жовто-зеленого в сечі з підвищеною іонною концентрацією.  

Кров: Аналіз базується на дії псевдопероксидази на гемоглобін та еритроцити, що проявляється в каталізі реакції 3,3’, 5, 5’-триметилбезидину та органічного пероксиду в присутності відповідного буфера. В результаті виникає діапазон кольорів від оранжевого до жовто-зеленого та темно-зеленого. Дуже висока концентрація крові може спричиняти зміну подальшу зміну кольору аж до темно-синього.

Показник рН: Аналіз базується на добре відомому методі подвійного рН-індикатора, коли бром-тимоловий синій та метиловий червоний дають добре помітні кольори у діапазоні показника  рН від 5 до 9. Спектр кольорів змінюється від червоно-оранжевого до жовтого та від жовто-зеленого до синьо-зеленого.    

Протеїн: Аналіз базується на принципі „протеїнової помилки” індикатора. При постійному значенні показника рН поява будь-якого зеленого кольору відбувається через присутність протеїну. Діапазон кольорів змінюється від жовтого для „негативної” реакції до жовто-зеленого та синьо-зеленого для „позитивної” реакції.  

Уробіліноген: Аналіз базується на модифікованій реакції Ерліха, в ході якої п-диетиламінобензальдегід реагує з уробіліногеном у сильно-кислому середовищі. Діапазон кольорів змінюється від світло-рожевого до яскраво-червоного.    

Нітрит: Аналіз обумовлюється конверсією нітратів у нітрити під дією грам-негативних бактерій у сечі. Нітрит реагує з п-арсаніловою кислотою з диазонієвої суміші у кислому середовищі. Диазонієва суміш, у свою чергу, зв’язується з 1,2,3,4-тетрагідробензо(г)хіноліном з появою рожевого кольору.  

Лейкоцити: Аналіз базується на дії естерази у присутності лейкоцитів, які виступають каталізаторами процесу гідролізу похідних індоксилового ефіру. Вивільнений індоксиловий ефір реагує з диазонієвою сіллю з появою від бежево-рожевого до пурпурового кольору.

Аскорбінова кислота: Суміш включає в себе комплексний хелатоутворюючий агент з полівалентним іоном металу у його вищому енергетичному стані та індикатор, який може реагувати з іоном металу його нижчому енергетичному стані, що призводить до зміни кольору від синьо-зеленого до жовтого.

РЕАГЕНТИ  (Базується на сухій масі на час імпрегнації)
Глюкоза: 16.3 масових % оксидази глюкози (Aspergillus niger, 1.3MO = міжнародних одиниць); 0.6 масових % пероксидази (хрін звичайний, 3300 МО); 7 масових % йодиду калію; 76.1 масових % буферу та нереакційних інгредієнтів.  

Білірубін: 0.4 масових % диазонієвої солі 2,4-дихлораніліну, збалансованої буфером та нереакційними інгредієнтами.

Кетон: 7.7 масових % нітропрусиду натрію, збалансованого буфером та нереакційними інгредієнтами.

Питома вага: 2.8 масових % бром-тимолового синього; 69.0 % полі-(метил-вінілового ефіру/малеїнового ангідриду); 28.2 % гідроксиду натрію.

Кров: 6.6 масових % гідро пероксиду ізопропілбензолу; 4.4 масових % 3, 3’, 5, 5’-тетраметилбензидину; 89.4 масових % буфера та нереакційних інгредієнтів.

Показник рН: 0.2 масових % метилового червоного; 2.8 масових % бром-тимолового синього; 97 масових % нереакційних інгредієнтів.

Протеїн: 0.3 масових % тетрабромфенолового синього; 99.7 масових % буфера та нереакційних інгредієнтів.

Уробіліноген: 2.9 масових % п-диетиламінобензальдегіду, збалансованого буфером та нереакційними інгредієнтами.

Нітрит: 1.4 масових % п-арсанілової кислоти, збалансованої буфером та нереакційними інгредієнтами.

Лейкоцити: 0.9 масових % похідного індоксилового ефіру; 0.2 масових % диазонієвої солі; 99.4 масових % буфера та нереакційних інгредієнтів.

Аскорбінова кислота: 5.8 масових % хлориду заліза; 4.9 масових % диетилен-триамін-пентаоцтової кислоти (ДЕТАПОК); 1.2 масових % дипіридилу; 89.1 масових % буфера та нереакційних інгредієнтів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ.
Тест-смужки для аналізу сечі призначені для використання in vitro.
Не можна торкатись тестових ділянок індикаторних смужок САМОТЕСТ.

ЗБЕРІГАННЯ.
Зберігати тест-смужки слід при  температурі в діапазоні від+15 до +30°C (59-86 °F) в недосяжності для прямих сонячних променів. Не можна використовувати тест-смужки смужки після закінчення терміну їх придатності (див. упаковку)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
Всі невикористані тест-смужки мають залишатись в оригінальній упаковці. Переміщення до будь-якого іншого посуду може спричинити погіршення реакційної здатності індикаторних смужок та зробити їх непридатними для використання. Не можна видаляти з контейнеру поглинач вологи(пакетик з сілікагелем).
Не можна відкривати контейнер зі смужками аж доки ви не збираєтесь проводити аналіз. Тест-смужки повинні бути використані протягом 3 (трьох) місяців  від дати першого відкривання.  

ЗБІР АНАЛІЗІВ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА  (УВАГА!!)
Сечу слід збирати в чисту посудину та аналізувати її якомога швидше після збору. Не  використовувати центрифугу! Не рекомендується використовувати консерванти для сечі. Якщо тестування не може бути проведено протягом однієї години після відбору проби, то зразок слід негайно охолодити. Охолоджений зразок допускається для використання, якщо його повернути до кімнатної температури перед початком проведення аналізу.  

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ
1. З контейнеру слід взяти саме ту кількість індикаторних смужок, яка необхідна для негайного використання і знову щільно закрити кришечку.
2.Повністю змочити реакційні зони індикаторної смужки свіжою, добре перемішаною сечею. Негайно вийняти смужку, щоб уникнути розчинення реакційних зон.
3. Після того, як смужка буде вийнята, струсити смужку об край посудини з сечею, щоб видалити зайву сечу. Промокнути поздовжній край смужки паперовим рушничком з поглинаючого паперу, щоб ще раз видалити зайву сечу та уникнути переходу через край зони (забруднення суміжними реакційними зонами).
4.Порівняти кожну реакційну зону з її відповідним кольоровим блоком на кольоровій шкалі та прочитати результат в точно визначений час (час тестування для кожної тест-зони вказано на контейнері з тест-смужками). Правильний час зчитування показника є визначальним для досягнення оптимальних результатів.
5.Одержати результати за допомогою прямого порівняння з кольоровою шкалою на пляшці.
Примітка: Всі реакційні зони, за винятком лейкоцитів, можуть бути зчитані протягом 1-2 хвилин для виявлення відмінності між позитивною та негативною сечею. Зміни кольору після 2 хвилин не мають жодної діагностичної цінності.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ (інформація для лабораторій)
Для досягнення кращих результатів використання індикаторних смужок мусить бути підкріплене за допомогою тестування відомих негативних та позитивних проб або відповідним контролем в кожному випадку, коли проведено нове випробування, або в кожному випадку, коли вперше відкривається нова пляшечка з індикаторними смужками. Кожна лабораторія мусить представити свої власні завдання для адекватних стандартів виконання та вирішити питання порядку використання та процедур виконання, якщо ці стандарти не виконуються.

РЕЗУЛЬТАТИ
Результати одержуються за допомогою безпосереднього порівняння з кольоровими блоками, надрукованими на етикетці пляшечки. На кольорових блоках представлені номінальні значення; актуальні показники можуть варіюватись в межах номінальних значень.

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ
Порівняння з кольоровою шкалою є залежним від індивідуальної інтерпретації. Таким чином, рекомендується, щоб увесь персонал лабораторії, що інтерпретує результати тестування за допомогою індикаторних смужок, був перевірений на предмет правильності сприйняття кольорів (відсутності „кольорової сліпоти”).

Як і у випадку всіх лабораторних випробувань, визначальна діагностика або терапевтичні рішення не повинні базуватись лише на якомусь одному результаті або методі тестування.

Глюкоза: Помірні кількості кетонових тіл (40 мг/дл або більше) можуть зменшувати яскравість кольору у сечі, яка містить невеликі кількості глюкози (75-125 мг/дл). Враховуючи цю обставину, така концентрація кетону разом з такою одночасною концентрацією глюкози є мало ймовірною у відборі з точки зору метаболізму. Реакційна здатність глюкози в цьому тесті падає, в той час як питома вага та/або аскорбінова кислота в сечі зростають. Реакційна здатність може також змінюватись в залежності від коливань температури. 3

Білірубін: Реакції можуть проходити з сечею, яка містить великі кількості хлопромазину або рафампену, що може призводити до помилок у випадку позитивної реакції на білірубін. 3 Індікан (індоксил-сульфат) та продукти метаболізму лікарського препарату „лодину” можуть спричиняти появу неправильного або атипового кольору, аскорбінова кислота (в концентраціях 25 мг/дл і більше) може призводити до появи помилкових негативних результатів.

Кетон: Кольорова реакція, яка може тлумачитись як „позитивна”, може бути одержана у випадку аналізу проб сечі, які містять лікарський препарат „МЕСНА” або великі кількості фенілкетонів або продукти метаболізму  Л-ДОФА. 3

Питома вага: Хімічна природа тесту для визначення питомої ваги може бути причиною невеликого відхилення результатів від тих, які одержані за допомогою застосування методів визначення питомої ваги, якщо у сечі присутні підвищені кількості її різноманітних складових. Сеча з великим вмістом лужного буферу може призводити до занижених зчитаних результатів в порівнянні з іншими методами. Підвищені результати зчитування питомої ваги можуть бути одержані в присутності помірних кількостей (100-750 мг/дл) протеїну.  

Кров: Чутливість тесту на кров знижується у випадку сечі з високою питомою вагою та/або високим вмістом аскорбінової кислоти. Мікробна пероксидаза в поєднанні з інфекцією сечового тракту може бути причиною появи помилкових позитивних реакцій.  

Показник рН: Якщо порушується правильність процедури тестування і на тест-смужкий смужці залишається надмірна кількість сечі, то може проявлятись феномен, відомий як “running over” („перехід через край”), коли кислотний буфер з зони реагенту для визначення протеїну переходить в зону для визначення показника рН, спричиняючи таким чином появу помилково занижених результатів для показника рН.

Протеїн: Помилково позитивні результати можуть бути одержані у випадку дуже лужної сечі. Забруднення сечі складовими частинами четвертинного амонію може також призводити до появи помилково позитивних результатів. 4

Уробіліноген: Реакційна зона може вступати в реакції зі сторонніми речовинами, що є відомим як реакція з реагентом Ерліха, таким, наприклад, як порфобіліноген та п-аміносаліцилова кислота. 3 Цей тест не може розглядатись як метод, прийнятний для виявлення порфобіліногену. Лікарські препарати, які містять в собі азо-барвники (наприклад, азо-гантризин), можуть давати маскувальний золотистий колір. Відсутність уробіліногену не може бути визначена за допомогою цього тесту.    

Нітрит: Наявний рожевий колір не може слугувати для кількісної оцінки присутності бактерій. Кожний ступінь рожевого забарвлення мусить бути інтерпретованим як позитивний тест на нітрит, що означає наявність 105 або більше мікроорганізмів в 1 мл. Час ід часу у сечовому тракті можуть траплятись зараження мікроорганізмами, які не містять в собі редуктази, необхідної для здійснення конверсійного перетворення нітрату у нітрит.    

Лейкоцити: Яскраве забарвлення сечі та присутність лікарських препаратів цефалексину (Keflex) та гентаміцину можуть заважати цьому тесту. Високий вміст протеїну в сечі – в концентраціях 500 мг/дл або вище – зменшує інтенсивність кольорової реакції. Підвищена концентрація глюкози або висока питома вага можуть бути причиною появи занижених результатів.

ОЧІКУВАНІ ПОКАЗНИКИ

Глюкоза: Невеликі кількості глюкози в нормальному випадку виділяються з організму через нирки. 5 Концентрації, менші ніж 0,1 г/дл глюкози та зчитані через 10 або 30 секунд, можуть бути помітно аномальними, якщо проявляються постійно. Через 10 секунд результати можуть інтерпретуватись у кількісному відношенні; при зчитуванні через 30 секунд можна одержати лише напівкількісні результати.  

Білірубін: В нормальному випадку білірубін у сечі не може бути виявлений за допомогою навіть більш чутливого методу. Навіть слідові кількості білірубіну є достатньо аномальними для того, щоб потребувати подальших досліджень. Атипові кольори (поява кольорів, які відрізняються від негативних або позитивних у кольорових блоках, наведених у шкалі кольорів) можуть свідчити про те, що білірубін витягує присутні у зразку  сечі жовчні пігменти, і відбувається можливе маскування реакції на білірубін.

Кетони: В нормальному випадку у сечі немає жодних кетонів. Концентрації кетонів, які можуть бути виявлені за цим методом, можуть з’являтись у сечі в умовах фізіологічного стресу, такого, наприклад, як (лікувальне) голодування, вагітність та часті фізичні вправи з великими навантаженнями. 6-8 У випадку голодної дієти або в іншій ситуації аномального метаболізму вуглеводів кетони проявляються у сечі у надмірно великих кількостях раніше, ніж відбувається підвищення рівня кетонів у сироватці. 9    

Питома вага: Взята випадковим чином сеча може варіювати свою питому густину в межах від 1,003 до 1,040+ г/мл. „Добова” сеча нормальної дорослої людини з нормальним харчуванням  та  нормальним прийомом рідини може мати питому густину в межах 1,016-1,022 г/мл  10, у випадку тяжких порушень функції нирок показник питомої ваги сечі фіксується на відмітці 1,010 – значення для гломерулярного фільтрату.

Кров: Будь-які зелені плями або поява зеленого забарвлення реакційної зони протягом 40 секунд є помітною ознакою того, що сеча потребує подальшого дослідження. Кров виявляється часто, але не постійно у сечі жінок в період менструації.  

Показник pH: новонароджені: 5-7     надалі:  4.5-8                середнє значення:  6.3

Протеїн: У 24-годинній сечі,  за нормального стану функції нирок, через нирки може виділятись 1-14 мг/дл протеїну. 4 Кольорове забарвлення в будь-якому кольоровому блоці яскравіше, ніж на шкалі, свідчить про наявність помітної протеїнурії. У випадку сечі з високим показником питомої ваги тестова зона може значно більше відповідати шкалі на кольоровому блоці, незважаючи навіть на те, що у зразку наявні лише нормальні концентрації протеїну. Клінічний висновок потрібен для оцінки важливості масштабності результатів.

Уробіліноген: У випадку здорової людини нормальний діапазон концентрацій уробіліногену, одержаних за допомогою цього методу, становить 0.2 -1.0 одиниць Ерліха (ОЕ) / дл. Результат 2.0 ОЕ/дл може розглядатись як клінічно важливий, і ця ж проба сечі пацієнта  мусить залучатись для подальшої оцінки.

Нітрит:  В нормальному випадку в сечі відсутній нітрит в тій кількості, яка може бути виявлена за допомогою цього методу. 3 Реакційна зона нітриту може проявляти позитивний результат пропорційно до випадків помітної інфекції, в залежності від того, як довго сеча перебувала в сечовому міхурі, перш ніж бути відібраною для аналізу. Повторна поява позитивних випадків в тесті з визначення наявності нітриту спостерігається в діапазоні нижче 40% при незначній тривалості перебування сечі в сечовому міхурі і до понад 80% в тих випадках, коли сеча перебувала в сечовому міхурі щонайменше 4 години перед відбором проби.

Лейкоцити:  Нормальні проби сечі в загальному випадку дають негативні результати при застосуванні цього тесту. Виявлені результати можуть розглядатись як клінічно сумнівні, отже рекомендується повторити тестування за допомогою залучення свіжого зразка сечі, взятого у того ж пацієнта. Повторне виявлення і позитивні результати мають клінічне значення.

Аскорбінова кислота: Щоденне виведення аскорбінової кислоти через сечовий тракт може варіюватись в залежності від прийнятої кількості: воно становить приблизно половину від прийнятої кількості. Середні показники виведення коливаються в межах 20-30 мг/добу. Якщо в сечі виявлено аскорбінову кислоту, то слід припинити прийому аскорбінової кислоти на 24 години і провести повторне випробування.
Помилкові негативні та непереконливі реакції на глюкозу, кров та білірубін можуть спостерігатись в наступних випадках:
Глюкоза: понад 50 мг/дл аскорбінової кислоти у зразку сечі.
Білірубін: понад 50 мг/дл аскорбінової кислоти у зразку сечі.
Кров: понад 10 мг/дл аскорбінової кислоти у зразку сечі.

СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ
Робочі характеристики індикаторних смужок для аналізу сечі САМОТЕСТ були визначені як в умовах лабораторії, так і в процесі клінічних випробувань. Параметрами, які є важливими для користувача, можна назвати чутливість, специфічність, безпомилковість та точність. Загалом тест-смужки смужки для аналізу сечі САМОТЕСТ були розроблені спеціально для визначення потрібних компонентів, за винятком перешкод, зазначених вище.  (Див. розділ „ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ”).

Для візуального зчитування показників індикаторної смужки безпомилковість є функцією того способу, яким визначаються кольорові блоки на етикетці пляшечки зі смужками, та здатності людського ока зчитувати результати тесту. Точність є складною для оцінки в тесті такого типу, оскільки тут проявляється різноманітність характеру сприйняття кольору людським оком. З цієї причини можна рекомендувати, щоб користувачі проявляли активність у сприянні розробці своїх власних стандартів виконання тесту.

Глюкоза:  Цей тест є специфічним для глюкози; невідомі жодні, інші ніж глюкоза, речовини, які б виділялись у сечу і давали позитивний результат. Реакційна зона не може вступати в реакцію з лактозою, галактозою, фруктозою або з розкладеними продуктами метаболізму лікарських препаратів, наприклад саліцилатами та налідиксовою кислотою. Цей тест може бути використаний для визначення в тому випадку, якщо одним з розкладених продуктів, виявлених у сечі, є глюкоза. За допомогою цього методу можна виявити концентрації глюкози в сечі приблизно 100 мг/дл.

Білірубін: Цей тест має чутливість 0.4-0.8 мг/дл білірубіну в сечі. Тест розглядається як специфічний для визначення білірубіну в сечі.

Кетони: Зона тесту на кетони передбачає одержання напівкількісних результатів та реагує наявною в сечі ацетооцтовою кислотою.  Ця тестова зона не може вступати в реакцію з гідрокси-масляною кислотою або ацетоном. Реакційна зона виявляє концентрації до 5-10 мг/дл ацетооцтової кислоти у сечі.

Питома вага: Тест на питому густину дозволяє визначати питому густину сечі в межах від 1,000 до 1,030. У загальному випадку тест на питому густину корелює з точністю 0,005 з оцінками, одержаними за допомогою методу коефіцієнту відбиття.

Кров:  На час виготовлення реагенту цей тест, за умови, що результати зчитуються у відповідності до інструкції, має чутливість до вільного гемоглобіну на рівні 0.015 мг/дл або 5-10 непошкоджених червоних кров’яних тілець / л сечі. Цей тест відзначається дещо вищою чутливістю до вільного гемоглобіну та міоглобіну, ніж до непошкоджених еритроцитів.

Показник pH:  Зона визначення показника pH дозволяє проводити кількісну диференціацію значень рН на одну одиницю в межах діапазону рН 5-9. Зчитування показника рН не зазнає впливу різноманітності концентрацій буферу у сечі.

Протеїн:  Тестова зона є більш чутливою до альбуміну, ніж до глобуліну, гемоглобіну, протеїну Бенс-Джонса та мукопротеїну; позитивний результат не може виключати присутності цих інших протеїнів. Тестова зона чутлива до альбуміну в концентрації до15 мг/дл. В залежності від природної різноманітності клінічних зразків сечі менші концентрації можуть бути виявлені за деяких умов.

Уробіліноген:  За допомогою цього тест можна виявляти уробіліноген в концентраціях, нижчих за 0.2 ОЕ/дл у сечі. За допомогою цього тесту не можна зробити висновок про відсутність уробіліногену в сечі.

Нітрит:  На час виготовлення реагенту цей тест мав чутливість до нітриту натрію на рівні концентрацій 0.075 мг/дл. Співставлення реакційної зони після реакції з білим фоном може допомогти у виявленні низьких концентрацій іону нітриту, які в іншому випадку можуть бути непомітними. Цей тест є специфічним для нітриту і не буде давати реакції з речовинами, які у нормальному випадку виділяються в сечу.

Лейкоцити:  За допомогою цього тесту можна виявити концентрації білих кров’яних тілець менші, ніж 10-15 БКТ/л. Цей тест не даватиме реакції з еритроцитами або бактеріями, які звичайно присутні в сечі.

Аскорбінова кислота:  За допомогою цього тесту можна виявити аскорбінову кислоту в сечі в концентраціях менших, ніж 10 мг/дл.подробнее
 • Количество
  нет в наличии
 • Цена
  0.00

все отзывы

У этого товара нет отзывов. Будьте первым!

Оставить отзыв

Капча
товар

Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові №50

Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові №50
 • Бренд
  Medicare
 • Количество
  есть в наличии
 • Цена
  407.25 грн

Подробнее
товар

Тест смужки для оцінювання рівня холестерину в крові 25шт

Тест смужки для оцінювання рівня холестерину в крові 25шт
 • Бренд
  Medicare
 • Количество
  есть в наличии
 • Цена
  808.01 грн

Подробнее