Голка хірургічна зігнута на

Голка хірургічна зігнута на 1В2-1,8*108 Голка хірургічна зігнута на 1В2-1,8*108
Цена: 29.49 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 2/8 2В1-0,6*20 Голка хірургічна зігнута на 2/8 2В1-0,6*20
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 2/8 2В1-0,8*32 Голка хірургічна зігнута на 2/8 2В1-0,8*32
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 2/8 2В1-0,9*40 Голка хірургічна зігнута на 2/8 2В1-0,9*40
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,6*20 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,6*20
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,6*36 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,6*36
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,7*45 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,7*45
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,8*65 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-0,8*65
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,0*45 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,0*45
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,1*50 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,1*50
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,2*60 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,2*60
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,3*70 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,3*70
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,4*75 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,4*75
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,8*90 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А1-1,8*90
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А2-0,4*18 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3А2-0,4*18
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-0,6*20 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-0,6*20
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-0,7*28 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-0,7*28
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,1*36 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,1*36
Цена: 9.48 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,1*50 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,1*50
Цена: 9.48 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,2*55 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,2*55
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,2*60 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,2*60
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,3*70 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,3*70
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,5*85 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В1-1,5*85
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В2-0,6*30 Голка хірургічна зігнута на 3/8 3В2-0,6*30
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,6*20 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,6*20
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,6*30 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,6*30
Цена: 6.83 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,6*36 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,6*36
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*25 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*25
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*45 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*45
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*50 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*50
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*55 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,7*55
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,8*32 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,8*32
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,8*65 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,8*65
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,9*22 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,9*22
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,9*36 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-0,9*36
Цена: 8.29 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,0*45 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,0*45
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,2*35 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,2*35
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,2*35 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,2*35
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,2*60 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,2*60
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,3*40 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,3*40
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,4*75 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,4*75
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,5*50 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,5*50
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,8*70 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А1-1,8*70
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*12 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*12
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*18 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*18
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*22 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*22
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*25 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4А2-0,4*25
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,6*20 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,6*20
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,6*30 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,6*30
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,7*28 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,7*28
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,9*22 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,9*22
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,9*36 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-0,9*36
Цена: 9.76 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,0*45 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,0*45
Цена: 9.48 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,1*30 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,1*30
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,1*50 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,1*50
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,2*35 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,2*35
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,2*55 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,2*55
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,3*40 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,3*40
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,3*65 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,3*65
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,4*75 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,4*75
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,5*50 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,5*50
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,8*60 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,8*60
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,8*70 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-1,8*70
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-2,0*90 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В1-2,0*90
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В2-0,25*10 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В2-0,25*10
Цена: 11.55 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В2-0,25*8 Голка хірургічна зігнута на 4/8 4В2-0,25*8
Цена: 11.55 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-0,9*22 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-0,9*22
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,1*30 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,1*30
Цена: 8.29 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,2*36 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,2*36
Цена: 8.29 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,3*50 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,3*50
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,4*60 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5А1-1,4*60
Цена: 9.21 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-0,9*22 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-0,9*22
Цена: 10.11 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,0*25 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,0*25
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,1*30 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,1*30
Под заказ
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,2*36 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,2*36
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,3*50 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,3*50
Цена: 10.53 грн
В корзину
Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,4*60 Голка хірургічна зігнута на 5/8 5В1-1,4*60
Цена: 10.53 грн
В корзину
Разнообразие форм, размеров и сечений игл позволяет врачу-хирургу проводить операции на самом высоком уровне. Хирургические иглы выпускаются: прямые, с изогнутым концом, изогнутые на 2/8, 3/8, 4/8 и 5/8 окружности; с круглым и трехгранным острием; с пружинящей и непружинящей формой ушка. В зависимости от вида, иглы применяются для сшивания кожи, мышц и сухожилий, для сосудистого и кишечного шва, обшивания глазного шва, при анатомических вскрытиях.

все отзывы

У этого товара нет отзывов. Будьте первым!

Оставить отзыв

Капча
товар
Инструмент
от 9.21

Голка хірургічна пряма на

Голка хірургічна пряма на
 • Бренд
  Инструмент
 • Сфера применения
  Хирургия
 • Цена
  9.21 грн

Казанськ.мед.інст.з-д

Голка хірургічна

Голка хірургічна
 • Бренд
  Казанськ.мед.інст.з-д
 • Количество
  нет в наличии