«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА УШКОДЖЕНЬ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН У МИРНИЙ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС»

ЮВІЛЕЙНА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

(15—16 жовтня, Київ, Головний військовий клінічний госпіталь МО України)

Організатори: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Головний військовий клінічний госпіталь МО України
Головне управління охорони здоров’я м. Києва
Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м.Києва

До публікації та виступів приймають матеріали з актуальних питань усіх розділів судинної хірургії. Роботи будуть опубліковані у додатку до фахового журналу «Хірургія України», що відповідає вимогам ВАК України.

Публікації у збірці безкоштовні.

Конференція включена до реєстру МОЗ України (№ 146 від 08.12.2008 р.).

У рамках конференції передбачена виставка фірм, продукція яких має відношення до теми конференції.

Вимоги до оформлення робіт

Тези обсягом від 3 до 5 сторінок та оригінальні статті обсягом до 10 сторінок подають українською, російською чи англійською мовою. Авторський оригінал слід подавати у двох формах — роздрукований на папері та на магнітному носії. Електронна та друкована версії мають бути ідентичними. Текст набирають у редакторі Microsoft Word, 14 кегль, стандартний аркуш формату А4, міжрядковий інтервал — 1,5, поля з усіх боків по 20 мм. Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. Кожна таблиця має мати заголовок і порядковий номер. Структура тексту має відповідати вимогам ВАК України. Тези складаються з розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки» та не повинні містити малюнків. Окрім тексту статті, автори обов’язково подають: індекс УДК; список цитованої літератури (до 10 джерел); поштову та електронну адресу, контактний номер телефону. До тез необхідно додати реферат та ключові слова мовою оригіналу.

Відповідальність за зміст та достовірність матеріалу статей несуть автори.

Матеріали та заявки на участь у конференції направляти до 30 травня 2009 року в оргкомітет конференції:
01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, кафедра хірургії № 4.
Тел. (044) 255-15-60.
E-mail: [email protected], [email protected]
все отзывы

У этой новости нет отзывов. Будьте первым!

Оставить отзыв

Капча